Wszystkie spółki prawa handlowego, fundacje, jak i większość stowarzyszeń podlegają obowiązkowo wpisowi do KRS, w ramach którego wyróżnia się między innymi rejestr przedsiębiorców i rejestr stowarzyszeń. Ustawa o KRS wyraźnie wskazuje, że wniosek o wpis do rejestru co do zasady powinien zostać złożony do sądu nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia. Przedsiębiorca, który samodzielnie składa formularze do Krajowego Rejestru Sądowego musi liczyć się z tym, że w przypadku błędów w formularzach otrzyma zarządzenie referendarza o zwrocie wniosku. Zwrot wiąże się z tym, że sąd rejestrowy nie wzywa do uzupełnienia braków a niepełny wniosek nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Wnioskodawca powinien złożyć, w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie, prawidłowo wypełniony formularz KRS.
Kancelaria oferuje BEZPŁATĄ POMOC. Składasz wniosek o wpis zmian danych lub założenie nowego podmiotu w KRS? Masz wątpliwości czy dobrze wypełniłeś formularze? Obawiasz się długotrwałego rozpoznawania wniosku? Kancelaria KPP oferuje Bezpłatną pomoc + weryfikację + sprawdzenie poprawności formularzy. Zadzwoń już dziś i umów się na bezpłatne spotkanie z Naszymi specjalistami t. 791 557 507


ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE!

Skontaktuj się z naszą Kancelarią

* pola wymagane

Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych Klientów, którzy odzyskali należne im pieniądze.


Zadzwoń: 791 557 507, 791 556 669 lub wyślij wiadomość: biuro@kpp.com.pl


Kancelaria KPP Sp. z o.o., ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, NIP: 527-272-25-43